کودکم به مهد کودکی می رود که آموزش مستقیم زبان دارند

کودکم به مهد کودکی می رود که آموزش مستقیم زبان دارند و با این حال که در مسیر دوزبانگی است آیا این آموزش لطمه ای به دوزبانگی اش نمی زند؟

ادامه مطلب

بعضی از خانواده ها دوست دارند فقط کودکشان یک لهجه را کاملا یاد بگیرد

بعضی از خانواده ها دوست دارند فقط کودکشان یک لهجه را کاملا یاد بگیرد و مسلط شود مثلا می گویند ما لهجه امریکن(American) می خواهیم و مجموعه های بریتیش (British)  در پکیج نباشد. آیا این کار صحیح هست؟

ادامه مطلب