کتاب آموزش اعداد انگلیسی به کودکان دو زبانه

کتاب آموزش اعداد انگلیسی به کودکان دو زبانه کتاب آموزش اعداد برای کودکان ۴ تا ۷ سال تالیف شده است.در این کتاب کودکان پیش دبستانی می توانند با آموزش گام به گام حروف انگلیسی را یاد...

ادامه مطلب

چرا کودکم را دوزبانه پرورش دهم

چرا کودکم را دوزبانه پرورش دهم؟

چرا کودکم را دوزبانه پرورش دهم؟ دنیای امروز عصر ارتباطات می باشد و برای برقراری ارتباط با دیگران و کسب تجربه از دیگر افراد در اقصی نقاط مختلف جهان یادگیری و تسلط به زبان انگلیسی یک...

ادامه مطلب

خانواده ها نگران زبان فارسی کودکشان نباشند

خانواده ها نگران زبان فارسی کودکشان نباشند!

عجول بودن خانواده ها و ترس از یاد نگرفتن فارسی و تاخیر زبانی کودک دو زبانه دوستان عزیزی که دو زبانه شدن را از بدو تولد آغاز میکنند برای مشاهده اولین بازخوردها نیاز به صبوری بیشتری...

ادامه مطلب

اولین کارگاه پرورش کودک دو زبانه ویژه والدین

اولین کارگاه پرورش کودک دو زبانه ویژه والدین مجموعه پیله تا پرواز با همکاری اساتید زبان انگلیسی، زبان شناسی و روانشناسی، با هدف پرورش کودکان دوزبانه و خلاق، با استفاده از جدیدترین روش های علمی –...

ادامه مطلب

اردو هدفمند مادر و کودک A

مجموعه پیله تا پرواز با همکاری اساتید زبان انگلیسی، زبان شناسی و روانشناسی، با هدف پرورش کودکان دوزبانه و خلاق، با استفاده از جدیدترین روش های علمی – دانشگاهی راه اندازی شده که در راستای...

ادامه مطلب

اردو هدفمند مادر و کودک B

مجموعه پیله تا پرواز با همکاری اساتید زبان انگلیسی، زبان شناسی و روانشناسی، با هدف پرورش کودکان دوزبانه و خلاق، با استفاده از جدیدترین روش های علمی – دانشگاهی راه اندازی شده که در راستای...

ادامه مطلب

جشن افتتاحیه باشگاه هوش و خلاقیت فارسی

به زودی!!! مجموعه پیله تا پرواز با همکاری اساتید زبان انگلیسی، زبان شناسی و روانشناسی، با هدف پرورش کودکان دوزبانه و خلاق، با استفاده از جدیدترین روش های علمی – دانشگاهی راه اندازی شده که در...

ادامه مطلب