سوالات متداول

کودکم به مهد کودکی می رود که آموزش مستقیم زبان دارند

کودکم به مهد کودکی می رود که آموزش مستقیم زبان دارند و با این حال که در مسیر دوزبانگی است آیا این آموزش لطمه ای به دوزبانگی اش نمی زند؟

این سوال ممکن است سوال خیلی از شماها باشد که کودکتان تحت متد پیله تا پرواز قرار گرفته است. با توجه به اینکه هر گونه آموزش مستقیم برای کودکان زیر هفت سال مناسب نمی باشد  باید ترجیحا مهد کودک را انتخاب کنید که  آموزش مستقیم نداشته باشد و اگر مجبور شدید کودک را به مهدی ببرید که آموزش زبان انگلیسی مستقیم دارد حتما سعی کنید در آن ساعت آموزش سر کلاس حضور پیدا نکند. یا با مربی هماهنگ کنید او را به کلاس و یا اتاق دیگر ببرد که در ان محیط نباشد چرا که ترجمه کردن برای کودکان مناسب نمی باشد.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید