نام و نام خانوادگی نمایندگی
نام و نام خانوادگی زبان آموز
لطفا اسامی کارتونهای انتخابی کاملا مشخص باشد و فلش خود را به آدرس ((استان بوشهر برازجان خیابان فردوسی نبش کوچه ۷ آکادمی پیله تا پرواز)) پست کنید توجه داشته باشید روی یک فلش ۶۴ گیگ بین ۲۰ تا ۳۰ حلقه جا می‌شود در صورتی که زیر نظر نمایندگی ارسال می کنید این فرم را پر کنید