سوالات متداول

کودک 3 ساله من خودش دوزبانه است

کودک 3 ساله من خودش دوزبانه است هر دو ترکی و فارسی را با او صحبت می کنیم آیا می توانم زبان انگلیسی را برایش شروع کنم؟

کودکانی که دوزبانه هستند اگر دوست دارید زبان سوم را نیز یاد بگیرد حتما باید صبر بدهید هر دو زبان را مسلط شود و در ذهنش تثبیت شود سپس زبان سوم را یاد بگیرند. برای مثال در موسسه ما افرادی که فارسی و انگلیسی را مسلط می شوند فقط اجازه دارند زبان سوم را شروع کنند و برای شروع زبان سوم باید حتما مورد بررسی قرار بگیرند و حتما سنجیده شود که از لحاظ روحی و ذهنی آمادگی یادگیری زبان سوم را داشته باشند. و این مسئله خیلی مهم است شاید بعضی از بچه ها واقعا کشش شروع زبان سوم را نداشته باشند و نیازمند فاصله انداختن بین آن باشد و این را حتما باید یک مربی حرفه ای و کار آزموده تشخیص دهد.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید