سوالات متداول

کودکم با شوق و ذوق قبلی پکیج ها را نمی بیند؟

کودکم با شوق و ذوق قبلی پکیج ها را نمی بیند یا با شوق و ذوق قبلی به کارگاه ها نمی آید، چکار کنم؟

اگر در شرایطی قرار گرفتید که کودکتان بی انگیزه شده است باید راهکارهایی را پیدا کنید که مجدد کودکتان را علاقه مند کنید برای مثال در رابطه با بی انگیزگی نسبت به پکیج ممکن است چندین علت داشته باشد که باید ریشه آن را پیدا کنیم و آن را برطرف کنیم در زیر گزینه هایی آمده است که ممکن است از یکی از علت های بی میلی به پکیج ها باشد:

1 – کودک به محتوا علاقه ندارد و طبق سلیقه اش نیست.

راهکار: تنوع دادن در محتوا و محتوایی را که دوست ندارد چند ماه دیگر امتحان کنید ولی یک مناسبتر و جذابتر سریعتر جایگزین محتوا قبلی شود.

2 – کودک از محتوای تکراری خسته شده است.

راهکار: تنوع دادن در محتوا

در رابطه با بی میلی نسبت به کارگاه ها نیز باید ریشه آن را پیدا کرد و در صدد برطرف کردن آن شد برای مثال:

1 – ترس کودک از دوری از والدین و اضطراب جدایی

2- ارتباط نگرفتن کودک با مربی ( باید رفتار مربی با کودک بررسی شود)

3- تنوع نداشتن کارگاه ( باید بررسی شود که کارگاه استاندارد لازم را داشته باشد)

4- ترسیدن کودک از چیزی که باعث اضطرابش می شود.

5 – ارتباط نگرفتن با هم کارگاهی ها که باید سانس کارگاه عوض شود.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید