چرا دخترم زبان مادری را خیلی سریع یاد گرفت صحبت کند ولی زبان انگلیسی

چرا دخترم زبان مادری را خیلی سریع یاد گرفت صحبت کند ولی زبان انگلیسی را الان یکسال است شروع کرده ولی به اندازه زبان مادریش رشد نکرده است؟

ادامه مطلب

من دارای دو فرزند هستم یکی یکساله و دیگری سه ساله است

من دارای دو فرزند هستم یکی یکساله و دیگری سه ساله است  آیا باید برای آنها دو تا پکیج متفاوت تهیه کنم؟ اگر فرزندان شما دوقلو یا در رده سنی نزدیک بهم هستند یک پکیج برای...

ادامه مطلب

کودکم از من می خواهد برایش ترجمه کنم؟

کودکم از من می خواهد برایش ترجمه کنم یا محتویات پکیج ها را برایش تکرار کنم یا گاهی اوقات خودم محتوای پکیج را می کنم تا بهتر یاد بگیرد آیا این صحیح می باشد؟

ادامه مطلب