سوالات متداول

کودکم همراه با پکیج لب خوانی میکند اشکالی ندارد من برایش تکرار کنم؟

کودکم همراه با پکیج لب خوانی میکند اشکالی ندارد من برایش تکرار کنم؟

اصلا نیازی به تکرار و تمرین نیست بگذارید کودک کم کم و با آرامش خاطر یاد بگیرد. هیچ عجله ای در بازخورد از کودک نداشته باشید.

همانطور که الان کودکتان زبان مادری را مسلط هست با صبوری شما و بکارگیری نکات کودکتان به زبان دوم و سوم مسلط خواهد شد.

و بکارگیری نکات کودکتان به زبان دوم و سوم مسلط خواهد شد.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید