سوالات متداول

دخترم پنج ساله است به کلاس زبان می رود تازه با متد شما آشنا شده ام

دخترم پنج ساله است به کلاس زبان می رود تازه با متد شما آشنا شده ام آیا هنوز هم به کلاس زبان با آموزش مستقیم بفرستم؟ آیا می تواند در کنار آموزش مستقیم پکیج ببیند؟

همانطور که بارها در کتاب ذکر شده آموزش کودکان باید غیر مستقیم باشد و هر گونه آموزش مستقیم برای کودکان مناسب نمی باشد. در صورتی که تصمیم گرفته اید از این متد آموزشی استفاده کنید هرگونه آموزش مستقیم را قطع کنید و آموزش برای کودکانتان را با بازی، همبازی و اسباب بازی عجین کنید.

حتی اگر در کنار آموزش مستقیم کلاس زبان پکیج هم باشد باز نتیجه دلخواه ایجاد نمی شود.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید