سوالات متداول

کودک ما که هنوز زبان مادری خود را صحبت نمی کند چطور زبان دوم را شروع کنیم؟

کودک ما که هنوز زبان مادری خود را صحبت نمی کند چطور زبان دوم را شروع کنیم؟

کودکان قادر هستند چندین زبان را همزمان یاد بگیرند و نیازی نیست حتما یک زبان تکمیل شود و بعد زبان دوم را شروع کرد همانطور که بیش از نیمی از جمعیت جهان به صورت همزمان دوزبانه شده اند.

برای مثال کودک 1 ساله ای را در نظر بگیرید که هر چیزی و دستوری به او می دهیم و انجام می دهد ولی صحبت او در حد کلمه است این کودک با وجودی که نمی تواند صحبت کند ولی زبان را می فهمد و یادگیری دو زبان همزمان نیز به همین صورت است در ابتدا آن دو زبان را می فهمد و کم کم یاد می گیرد چطور در هر دو زبان تکلم کند.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید