آموزش, اخبار آکادمی, راهکارههای پرورش کودک دوزبانه, مقالات

بیست و یکمین سمینار پرورش کودک دوزبانه در شهرستان قیروکارزین

بیست و یکمین سمینار پرورش کودک دوزبانه در شهرستان قیروکارزین با حضور مهندس نسیم ابریشمی بنیانگذار متد دوزبانگی پیله تا پرواز برگزار شد .
در این سمینار راهکارهای علمی و اصولی در داشتن کودکی دوزبانه و خلاق مطرح شد.

بیست و یکمین سمینار پرورش کودک دوزبانه

بیست و یکمین سمینار پرورش کودک دوزبانه بیست و یکمین سمینار پرورش کودک دوزبانهبیست و یکمین سمینار پرورش کودک دوزبانه بیست و یکمین سمینار پرورش کودک دوزبانه

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید