سوالات متداول

چرا کارتونی را که کودک فارسی آن را دیده نباید انگلیسی آن را ببیند؟

چرا کارتونی را که کودک فارسی آن را دیده نباید انگلیسی آن را ببیند؟

به این علت که کودک با دیدن تصاویر برایش مکالمات زبان مادری تداعی می شود و دیگر به انگلیسی آن دقت و تمرکزی ندارد که زبان را یاد بگیرد

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید