سوالات متداول

کودکم از من می خواهد برایش ترجمه کنم؟

کودکم از من می خواهد برایش ترجمه کنم یا محتویات پکیج ها را برایش تکرار کنم یا گاهی اوقات خودم محتوای پکیج را می کنم تا بهتر یاد بگیرد آیا این صحیح می باشد؟

این سوال مثل این می ماند که به کودکی که در حال یادگیری زبان فارسی است معنی کلمه و جمله را برایش معادل بیاوریم یا بیشتر توضیح دهیم همانطور که هیچ کودکی دستور زبان فارسی را آموزش نمی بیند بلکه از محیط یاد می گیرد چگونه زبان فارسی را صحیح صحبت کند. یادگیری زبان انگلیسی نیز همینطور است چون آموزشی در کار نیست نباید برای کودک ترجمه کنیم باید کودک به درک از صحبت برسد مثل زبان مادری که با کودک در شرایط مختلف صحبت می کنیم تا زبان را یاد می گیرد.

هیچ وقت ما یک کودک یک ساله را روبروی خود قرار نمی دهیم و کلمه به کلمه با او تمرین کنیم و ده ها بار تکرار کنیم تا زبان فارسی یاد بگیرد پس برای یادگیری زبان انگلیسی کافی است فقط با کودک انگلیسی صحبت کنیم.

پس محتوا پکیج ها اصلا نباید تکرار شود به منظور این که کودک سریعتر یاد بگیرد کودک نا آگاهانه و تحت محیط غنی زبان دوم را فرا می گیرد.

ترجمه، تکرار و تمرین در منزل برای کودک نیازی نیست فقط کافی است محتوای پکیج ها در معرض دیدن و شنیدن کودک باشد

 

 

 

 

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید