سوالات متداول

کودکم کلمات انگلیسی را اشتباه تلفظ می کند آیا آنها را اصلاح کنم؟

کودکم کلمات انگلیسی را اشتباه تلفظ می کند آیا آنها را اصلاح کنم؟

لحظه ای به فرایند یادگیری زبان فارسی در کودکان توجه کنید.کودک 2 الی 4 سال چطور سخن می گویند؟

آنها با لحنی شیرین و جا به جایی فعل و فاعل و تلفظ اشتباه کلمات صحبت می کنند که خیلی برایمان شیرین و جذاب است و گاهی خنده دار هستند ولی هیچ وقت واکنش تند به نحوه سخن گفتن آنها نداریم و نگران نیستیم که همیشه اینگونه سخن بگوید چون می دانیم گذرا است و با گذشت زمان تکلم او صحیح می شود در زبان انگلیسی نیز همینگونه است در واقع کودکان کلمات را صحیح می شنوند ولی قادر نیستند صحیح تلفظ کنند و اگر مرتب به کودک گوشزد کنیم باعث می شود عزت نفس و خودباوری کودک کم شود زیرا کودک می داند که اشتباه تلفظ می کند ولی قادر نیست درست آن را بگوید و باید اجازه بدهیم گذشت زمان این مسئله را حل کند.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید