افتتاح بخش نوجوان و بزرگسال پیله تا پرواز

افتتاح بخش نوجوان و بزرگسال پیله تا پرواز

بخش نوجوان و بزرگسال آکادمی دوزبانه و چندزبانه پیله تا پرواز متد ابریشمی هم افتتاح شد. آغاز نام نویسی ترم یک از بهار سال 1398 جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید: تلفن تماس: ۰۷۷۳۴۲۴۸۱۱۷ تلفن همراه: ۰۹۹۱۱۱۰۰۰۴۵  

ادامه مطلب