خانواده ها نگران زبان فارسی کودکشان نباشند

خانواده ها نگران زبان فارسی کودکشان نباشند!

عجول بودن خانواده ها و ترس از یاد نگرفتن فارسی و تاخیر زبانی کودک دو زبانه دوستان عزیزی که دو زبانه شدن را از بدو تولد آغاز میکنند برای مشاهده اولین بازخوردها نیاز به صبوری بیشتری...

ادامه مطلب