چرا کودکم را دوزبانه پرورش دهم

چرا کودکم را دوزبانه پرورش دهم؟

چرا کودکم را دوزبانه پرورش دهم؟ دنیای امروز عصر ارتباطات می باشد و برای برقراری ارتباط با دیگران و کسب تجربه از دیگر افراد در اقصی نقاط مختلف جهان یادگیری و تسلط به زبان انگلیسی یک...

ادامه مطلب

با پیله تا پرواز کودک انگلیسی را صددرصد ندانسته یاد میگیرد!

با پیله تا پرواز کودک دو زبانه انگلیسی را صددرصد ندانسته یاد میگیرد!

با رعایت موارد زیر کودک دو زبانه انگلیسی را صددرصد ندانسته فرا خواهد گرفت: کودک نباید احساس کند تحت آموزش و فشار می باشد . با کودک در خانه تحت هیچ شرایطی کار نشود . ...

ادامه مطلب