تاکید بر نوشتار در روش آموزشی پیله تا پرواز

آیا در روش آموزشی پیله تا پرواز روی نوشتار تاکید می شود؟

آیا در روش آموزشی پیله تا پرواز روی نوشتار تاکید می شود؟ سوال و سردرگمی یکی از والدین من با یکی از اساتید با سابقه زبان در مورد دوزبانگی صحبت کردم ايشون ميگفتند باید این محیط تعاملی...

ادامه مطلب