کودک-دو-زبانه-خلاق-www.piletaparvaz.ir-پیله-تا-پرواز-برازجان-borazjan-چه-موقع-مغز

عملكرد مغز بچه هاي دوزبانه

عملكرد مغز بچه هاي دوزبانه: دكتر كاترين مونت زبانشناس بلژيكي، در تز دكتراي خود به بررسي عملكرد مغزي بچه هاي دو زبانه و مقايسه آن با بچه هاي تك زبانه پرداخته است. او در كار تحقيقي...

ادامه مطلب