ابتدا باید والد یا مدیر مسئول کودکان در وبسایت ثبت نام نماید

برای ثبت نام کودکان، نیاز است ابتدا والد یا مدیر مسئول، در وبسایت ثبت نام نماید.

بعد از ثبت نام، می توان کودکان را یکی، یکی ثبت نام کرد و اطلاعات آنها را وارد نمود.

نام و نام خانوادگی والد یا مسئول(Required)
کلمه عبور(Required)
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .